เงื่อนไข ‘ยังไม่เอื้อ’ ผู้ลี้ภัยโรฮิงญากลับบ้านเมียนมาร์ 

เงื่อนไข 'ยังไม่เอื้อ' ผู้ลี้ภัยโรฮิงญากลับบ้านเมียนมาร์ 

เมื่อสังเกตว่าไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวในขณะนี้ หน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติเรียกร้องให้ทางการเมียนมาร์สร้างเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้น รวมทั้งใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขต้นตอของการพลัดถิ่น ความรับผิดชอบในการสร้างเงื่อนไขดังกล่าวยังคงเป็นของทางการเมียนมาร์ และสิ่งเหล่านี้จะต้องนอกเหนือไปจากการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการด้านลอจิสติกส์” สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เน้นย้ำ

หน่วยงานยังตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่มีข้อตกลง UNHCR-เมียนมาร์-บังกลาเทศ

หน่วยงานยังคงมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทั้งสองอย่างต่อเนื่องในการเจรจาเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (MOU) สองฉบับที่แยกจากกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนในอนาคตจะดำเนินการตามแนวทางของ มาตรฐานสากล

สมาชิกมากกว่า 670,000 คนของชุมชนชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญาหลบหนีความรุนแรงในเมียนมาร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ร่วมกับชาวโรฮิงญาประมาณ 200,000 คนที่แสวงหาที่พักพิงในบังกลาเทศ ซึ่งเดินทางมาถึงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ Filippo Grandi (กลางขวา) และ Mohammad Shahidul Haque รัฐมนตรีต่างประเทศบังกลาเทศ (กลางซ้าย) ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งกลับโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาn UNHCR/ซูซาน ฮอปเปอร์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ Filippo Grandi (กลางขวา) และ Mohammad Shahidul Haque รัฐมนตรีต่างประเทศบังกลาเทศ (กลางซ้าย) ลงนามบันทึกความ

เข้าใจเกี่ยวกับการส่งกลับโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา

จากข้อมูลของ UNHCR ผู้ลี้ภัยกล่าวว่าก่อนที่จะพิจารณาเดินทางกลับเมียนมาร์ พวกเขาจำเป็นต้องเห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายและสัญชาติ ความปลอดภัย และความสามารถที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่บ้านในรัฐยะไข่

UNHCR ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาร์ให้การเข้าถึงแหล่งต้นทางของผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่อย่างเต็มรูปแบบและไม่จำกัด โดยทันที ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์และให้ข้อมูลแก่ผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับเงื่อนไขในสถานที่ต้นทาง ตลอดจนติดตามสถานการณ์ที่เป็นไปได้ การกลับมาและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ลี้ภัยในอนาคต

“มาตรการเชิงปฏิบัติอีกประการหนึ่งคือการผ่อนปรนข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายสำหรับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่ตั้งค่ายพักแรมในเมืองทางตอนกลางของรัฐยะไข่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศด้วย” รายงานระบุ

“มาตรการที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวจะช่วยแสดงให้ผู้ลี้ภัยเห็นว่ารัฐบาลเมียนมามีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน”

credit : przedszkolefantazja.net
rfanj.org
samsundahaliyikama.net
smokeandsmokepracticespot.com
phathocvienpghh.net
theadultcoalition4.com
habtnet.net
robinfinckfans.com
fardanza.org
facetsoffood.com
cheaperfakeraybans.com
realhaloplayers.com